ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

how to decode base64 with linux command linebase64 -d <<< "dGVzdAo="
echo "dGVzdAo=" | base64 -d