ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

[How to] disconnect ออกจาก remote desktopถ้าเราใช้งาน remote desktop ผ่านบาง app หลังจากปิด app ไปแล้ว แต่ปรากฏว่า session การใช้งานยังค้างไว้อยู่ ถ้าต้องการเช็คว่า มี session id ไหนค้างอยู่บ้าง ให้ใช้คำสั่ง qwinsta หลังจากเจอ user ที่ค้างใช้งานเอาไว้ แล้วต้องการปิด ให้ใช้คำสั่ง rwinsta ตามด้วย หมายเลข id ของแต่ละ session ที่จะปิด

END. ,,:P