ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

[how to] รับ add เพื่อน facebook มากๆ ในครั้งเดียว!
How To Accept or Confirm Numerous Facebook Friend Requests

Step1. First and foremost, you need to launch your Mozilla Firefox 4 or higher version & Chrome Browser. I personal use Mozilla Firefox 4.0 Beta 7 to do it. Lower version may not -work.
ขั้นที่ 1 : จะต้องมี Firefox เวอร์ชั่น 4ขึ้นไป หรือ Chrome ก่อนนะครับ

Step2. You need to go to your Facebook pending request page. Click here to visit the pending request page.ขั้นที่ 2 : ไปที่หน้ารับรับ request จากเพื่อน(https://www.facebook.com/reqs.php)

Step3. Then scroll down to the bottom of the page to load all friend request.
ขั้นที่ 3 : กดให้โชว์รายชื่อเพื่อนทั้งหมดที่เราจะ confirm เพื่อน

Step4. Open your browser console by using the combination of Ctrl + Shift + K (Mozilla Firefox) and Ctrl + Shift + J (Google Chrome).
ขั้นที่ 4 : ถ้าเป็น Firefox ให้กด Ctrl + Shift + K ,,แต่ถ้าเป็น Chrome ให้กด Ctrl + Shift + J

Step5. Copy and paste the code below into the browser console and press enter
ขั้นที่ 5 : ก๊อปปี้โค้ดข้างล่างนี้ไปใส่ แล้วก็กด enter

elms=document.getElementById('contentArea').getElementsByTagName('input');
for(var fid in elms){if(typeof elms[fid] === 'object'){elms[fid].click();}}

Cr. http://www.justnaira.com/2012/02/confirm-all-facebook-friend-request.html