ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

how to decode base64 with linux command linebase64 -d <<< "dGVzdAo="
echo "dGVzdAo=" | base64 -d

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

How to chang boot default in Linux


ตัวอย่างเช่น ลง Windows 7 เอาไว้ แล้วมาลง Linux ต่อทีหลัง แล้วทำ dual boot ตอนเปิดเครื่องมันจะ default ที่ Linux  แต่ถ้าจะให้ค่ามาที่ Windows แก้ได้ดังนี้

*ไม่แนะนำให้แก้ที่ไฟล์ /boot/grub/grub.cfg

ให้ไปที่ /etc/default/grub แล้วแก้ที่บรรทัด
GRUB_DEFAULT=0
ให้เปลี่ยนเลข 0 เป็นตัวอื่น
แล้วใช้คำสั่ง update-grub เป็นอันเรียบร้อย